Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:55
-00:01:25
+00:00:36
81 28
26 / 26
+00:00:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii