Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:03:36
-00:02:43
+00:00:43
12 4
7 / 9
-00:01:06
+00:00:25
00:03:53
-00:00:38
+00:00:40
11 8
3 / 5
-00:00:38
+00:00:40
00:00:33
-00:00:23
+00:00:04
11 5
8 / 21
-00:00:12
+00:00:04
00:01:26
-00:01:21
+00:00:11
8 3
7 / 20
-00:00:23
+00:00:11
00:00:22
-00:00:50
+00:00:02
3 3
1 / 26
-00:00:50
00:00:52
-00:00:20
+00:00:14
35 11
11 / 22
-00:00:09
+00:00:08
00:00:46
-00:02:08
+00:00:10
19 8
13 / 36
-00:00:35
+00:00:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii