Nina Sakwa

Wiślany Mokotów
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:00:25
-00:01:55
+00:00:06
18 9 1
4 / 10
-00:00:12
+00:00:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii