Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:02
-00:01:18
+00:00:43
85 55
4 / 6
-00:00:17
+00:00:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii