Mariusz LEWEK

czarne stopy
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:36:10
-00:18:30
+00:02:50
8 6 1
1 / 2
-00:11:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii