Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:38
-00:01:42
+00:00:19
55 19
10 / 26
-00:00:17
+00:00:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii