Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:29
-00:01:51
+00:00:10
31 11
2 / 17
-00:00:20
+00:00:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii