Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:58
-00:01:22
+00:00:39
82 54
2 / 6
-00:00:21
+00:00:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii