Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:14
-00:01:10
+00:00:10
6 4
5 / 10
-00:00:18
+00:00:10
00:02:01
-00:00:40
+00:00:16
11 5
9 / 21
-00:00:40
+00:00:16
00:00:37
-00:00:12
+00:00:05
9 5
4 / 7
-00:00:03
+00:00:05
00:02:05
-00:03:01
+00:00:12
5 2
3 / 10
-00:00:58
+00:00:12
00:01:10
-00:02:24
+00:00:11
6 2
4 / 8
-00:00:33
+00:00:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii