Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:02:34
-00:02:32
+00:00:41
16 11
3 / 5
-00:00:13
+00:00:29
00:01:25
-00:02:09
+00:00:26
15 9
4 / 6
-00:00:08
+00:00:07
00:00:43
-00:03:07
+00:00:05
4 4
4 / 20
-00:00:13
+00:00:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii