Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:04
-00:00:17
+00:00:12
17 11
9 / 15
-00:00:10
+00:00:10
00:01:35
-00:00:49
+00:00:31
17 10
3 / 6
-00:00:34
+00:00:08
00:02:57
-00:02:09
+00:01:04
25 15
4 / 4
+00:00:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii