Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:21
-00:02:07
2 2
1 / 5
-00:00:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii