Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:25
-00:02:03
+00:00:04
16 7
7 / 19
-00:00:18
+00:00:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii