Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:57
-00:00:43
+00:00:24
15 8
5 / 17
-00:00:43
+00:00:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii