Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:03
-00:00:12
+00:00:15
29 17
9 / 14
-00:00:12
+00:00:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii