Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:01
-00:00:14
+00:00:13
23 9
6 / 14
-00:00:14
+00:00:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii