Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:26
-00:00:58
+00:00:22
12 7
8 / 10
-00:00:06
+00:00:22
00:02:24
-00:00:17
+00:00:39
27 8
15 / 21
-00:00:17
+00:00:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii