Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:02
-00:00:13
+00:00:14
26 11
19 / 23
-00:00:07
+00:00:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii