Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:29
-00:02:45
+00:00:18
66 30
16 / 16
+00:00:16
00:01:45
-00:05:31
+00:01:17
32 1
11 / 11
-00:05:12
+00:01:14
00:00:36
-00:00:10
+00:00:24
63 26
7 / 7
+00:00:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii