Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:53
-00:00:22
+00:00:05
7 2
6 / 23
-00:00:16
+00:00:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii