Helka Klaus

MKS Piaseczno
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:00:38
+00:00:08
9 3 1
1 / 1
00:00:17
-00:00:18
+00:00:04
7 2 1
2 / 3
-00:00:01
+00:00:01
00:01:29
-00:00:37
+00:00:32
21 4 1
2 / 2
+00:00:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii