Maja SZYMAŃSKA

Uks Orzełki
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:01:07
-00:00:08
+00:00:09
3 2 1
1 / 2
00:01:19
-00:00:30
+00:00:23
18 6 1
3 / 3
+00:00:11
00:00:14
-00:00:21
+00:00:01
2 1 1
1 / 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii