Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:00:47
-00:00:37
+00:00:07
6 3
1 / 3
-00:00:03
00:00:13
-00:00:10
+00:00:02
10 8
2 / 3
-00:00:01
00:01:09
-00:00:06
+00:00:11
6 3
1 / 2
-00:00:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii