Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:05:06
-00:03:09
+00:02:12
50 30
13 / 15
-00:00:18
+00:01:27
00:05:16
-00:00:11
+00:04:37
19 28
15 / 20
-00:00:06
+00:04:37
00:06:11
-00:03:08
+00:02:15
20 12
2 / 7
-00:02:47
+00:01:07
00:07:00
-00:02:04
+00:03:24
34 22
2 / 3
-00:00:54
+00:02:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii