Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:10
-00:00:11
+00:00:18
27 11
13 / 15
-00:00:04
+00:00:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii