Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:01:07
-00:00:14
+00:00:15
20 7
11 / 15
-00:00:14
+00:00:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii