Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:07
-00:00:14
+00:00:15
22 14
10 / 15
-00:00:07
+00:00:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii