Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:41
-00:01:13
+00:01:05
117 67
2 / 6
-00:01:13
+00:00:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii