Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:01:45
-00:06:51
+00:00:07
2 2
1 / 6
-00:02:49
00:00:39
-00:00:57
+00:00:01
3 3
3 / 6
-00:00:03
+00:00:01
00:05:04
-01:15:58
+00:01:25
28 14
1 / 4
-00:03:02
00:05:27
-00:06:27
+00:01:42
13 8
1 / 5
-00:02:17
00:00:19
-00:00:16
+00:00:06
11 8
1 / 2
-00:00:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii