Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:17:02
-00:09:44
+00:01:41
4 1
1 / 1
00:27:56
-00:12:27
+00:10:27
44 8
2 / 6
-00:06:07
+00:05:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii