Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:21
-00:00:52
+00:00:05
27 15
2 / 10
-00:00:12
00:00:25
-00:00:22
+00:00:10
27 10
3 / 8
-00:00:07
+00:00:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii