Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:00:27
-00:00:46
+00:00:11
38 22
6 / 10
-00:00:06
+00:00:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii