Patrycja Dettlaff

DREAM RUN / Dream Run
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:06:26
-00:05:50
+00:01:59
58 9
Seni : 4
1 2
3 / 4
-00:01:38
+00:01:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii