Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:05:23
-00:06:53
+00:00:56
20 3
Seni : 2
1
1 / 3
-00:01:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii