Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:26
-00:13:15
+00:11:24
149 32
KSEN : 16
6 / 9
-00:04:55
+00:09:23
00:08:26
-00:03:50
+00:03:59
133 35
Seni : 15
3 / 3
+00:01:01
00:32:07
-00:02:59
+00:13:36
63 23
3 / 4
-00:00:36
+00:06:44
00:33:01
-00:17:47
+00:17:36
96 41
K30 : 21
4 / 4
+00:07:17
00:30:59
-00:05:55
+00:14:56
192 60
K20 : 34
3 / 3
+00:07:02
00:08:27
-00:03:32
+00:04:02
153 50
K20 : 26
2 / 2
+00:01:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii