Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:09:20
-00:02:56
+00:04:53
151 43
Mast : 20
6 / 7
-00:00:02
+00:02:42
00:20:39
-00:01:58
+00:05:01
11 5
4 / 4
+00:05:01
00:19:57
-00:05:49
+00:02:37
7 3
3 / 3
+00:02:37
00:38:58
-00:09:20
+00:22:36
66 35
2 / 5
-00:01:09
+00:10:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii