Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:05:05
-00:07:11
+00:00:38
11 11
Seni : 8
1 / 4
-00:02:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii