Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:06:56
-00:05:20
+00:02:29
78 65
Seni : 37
2 / 7
-00:02:43
+00:00:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii