Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:05:52
-00:06:24
+00:01:25
36 32
Seni : 20
1 / 2
-00:02:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii