ADAM KUBICKI

INSIGNIS TFI / 1988
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:16:36
-00:24:53
+00:00:52
2 2
SenM : 2
1 1
1 / 3
-00:11:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii