Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Ekiden IV Maraton Powiatu Piaseczyńskiego


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

  Organizatorami biegu są:

 • Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Kondycja.

TERMIN I MIEJSCE

 • 6 października 2019 r. na terenie LKS Jedność Żabieniec. k. Piaseczna
 • Drużyna składa się z sześciu osób. Pakiety startowe drużyn odbierają w biurze zawodów ich kapitanowie. Biuro będzie znajdować się na terenie LKS Jedność Żabieniec w dniu biegu tj. 6 października 2019 r od godziny 9 00 – 10 30 Osoba odbierająca numery startowe musi w biurze zawodów złożyć wydrukowane i podpisane przez wszystkich członków sztafety oświadczenia.
 • Start nastąpi o godzinie 11.00
 • Dekoracja zwycięzców rozpocznie się tuż po zakończeniu udziału większości sztafet około godz. 15.00- 15 30
 • Możliwa wcześniejsza dekoracja po wyłonieniu zwycięzców w poszczególnych kat.
 • Bieg odbędzie się na pętli o długości 2,5 km.
 • Zawodnicy mają do pokonania razem 42 km 195 m podzielonych na 6 odcinków:
 • 7 195 + 10 km + 10 km + 5 km + 5 km + 5 km
 • Limit czasu na pokonanie całego dystansu 42 195 m wynosi 6 godzin.

UCZESTNICTWO

 • Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat.
 • Drużyna składa się z sześciu osób. Pakiety startowe drużyn odbierają w biurze zawodów ich kapitanowie. Biuro będzie znajdować się na terenie LKS Jedność Żabieniec w dniu biegu tj.6 października 2019 r od godziny 9 00. Osoba odbierająca numery startowe musi w biurze zawodów złożyć wydrukowane i podpisane przez wszystkich członków sztafety oświadczenia.
 • Pomiar czasu elektroniczny. Chipy do pomiaru czasu przymocowane są do pałeczek sztafetowych.
 • Sztafeta, która zgubi pałeczkę nie zostanie sklasyfikowana.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe upominki, napoje, poczęstunek.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej imprezy.
 • Za poprawne zgłoszenie uważa się łącznie: wypełnienie przez kapitana zespołu internetowego formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej.
 • Zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie.

KLASYFIKACJE

 • W zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje:
 • – męska (dla drużyn z mężczyznami w składzie);
 • – mieszana (tj. w której składzie reprezentowane są obie płci);
 • – kobiet (tj. w której składzie są wyłącznie panie)
 • Zwycięskie drużyny otrzymają trofea sportowe i nagrody.

OPŁATY

 • Opłata startowa drużyny wynosi 150 zł.
 • Prośbę o wystawienie faktury prosimy kierować na adres wieslaw.paradowski@gmail.com
 • Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres.
 • Organizator nie wystawia faktur proforma. Opłata nie podlega zwrotowi.
 • Opłatę startowa wpłaca Kapitan Drużyny bezposredno podczas rejestracji z systemu payu.
  Prośbę o wystawienie faktury prosimy kierować na adres wieslaw.paradowski@gmail.com
 • Możliwość dokonywania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte z powodu wyczerpania się limitu miejsc.

ORGANIZACJA ZAWODÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane na piersiach.
 • Kolejność startu członków drużyny jest określona w zgłoszeniu. Zawodnik nie może pokonywać trasy więcej niż jeden raz.
 • Drużyna otrzymuje pałeczkę, którą w czasie biegu przekazują sobie kolejni biegnący zawodnicy.
 • Zgubienie pałeczki oznacza dyskwalifikację drużyny.
 • Wejście zmieniającego zawodnika do strefy zmian następuje dopiero gdy do strefy zmian zbliża się zmieniany zawodnik.
 • Zawodnicy zobowiązani są do respektowania poleceń sędziów odpowiadających za organizację strefy zmian.
 • W strefie zmian zawodnik ma obowiązek wykonywania poleceń sędziego, w szczególności dotyczących miejsca oczekiwania na zmianę.
 • Zawodnik musi przejąć pałeczkę w strefie zmian.
 • Nieprzestrzeganie zasad dotyczących strefy zmian (nie stosowanie się do poleceń sędziego strefy zmian, przekazanie pałeczki poza strefą zmian i innych) prowadzi do dyskwalifikacji.
 • Przed i po biegu zawodnicy mają możliwość skorzystania z przebieralni i depozytu.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Zrealizowano ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Partnerzy biegu

Zapisy

Zapisy do biegu na stronie http://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Podgląd listy uczestników sztafety zamieszczony jest na portalu. Aby wejść na żądaną stronę prosimy kliknąć poniższy link:

https://www.kondycja.com.pl

Trasa biegu

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: