Jesteś tutaj:
Aktywności
biegamy, trenujemy, spotykamy się...

Sztafeta Powiatu Piaseczyńskiego


 • Aktualności
 • Regulamin
 • Partnerzy biegu
 • Zapisy
 • Lista Startowa
 • Trasa biegu
 • Wyniki biegu

Aktualności

Regulamin

Organizatorami biegu są:

 • Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe Kondycja
 • Zrealizowano ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Piaseczno

TERMIN I MIEJSCE

 • 10 października 2020 r. na terenie GOSIR Piaseczno stadion.
 • Drużyna składa się z sześciu osób. Pakiety startowe drużyn odbierają w biurze zawodów ich kapitanowie. Biuro będzie znajdować się na terenie GOSIR Stadion w dniu biegu tj. 10 października 2020 r od godziny 9 00 – 10 30 Osoba odbierająca numery startowe musi w biurze zawodów złożyć wydrukowane i podpisane przez wszystkich członków sztafety oświadczenia, w przypadku osoby niepełnoletniej podpisanej przez rodzica opiekuna prawnego.
 • Start pierwszej serii nastąpi o godzinie 11.00 liczba serii zależy od ilości zgłoszonych drużyn
 • Dekoracja zwycięzców rozpocznie się tuż po zakończeniu udziału większości sztafet około godz. 13.00
 • Możliwa wcześniejsza dekoracja po wyłonieniu zwycięzców w poszczególnych kat.
 • Bieg odbędzie się na stadionie bieżnia 400 m
 • Zawodnicy mają do pokonania razem 2400 m m podzielonych na 6 odcinków 400 m:
 • Limit czasu na pokonanie całego dystansu- nie dotyczy.

UCZESTNICTWO

 • Prawo startu mają osoby, które ukończyły 8 lat.
 • Drużyna składa się z sześciu osób. Pakiety startowe drużyn odbierają w biurze zawodów ich kapitanowie. Biuro będzie znajdować się na terenie GOSIR Piaseczno Stadion w dniu biegu tj.10 października 2020 r od godziny 9 00. Osoba odbierająca numery startowe musi w biurze zawodów złożyć wydrukowane i podpisane przez wszystkich członków sztafety oświadczenia, a osoby niepełnoletnie oświadsczenia podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego.
 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe upominki, napoje, poczęstunek.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej imprezy.
 • Za poprawne zgłoszenie uważa się łącznie: wypełnienie przez kapitana zespołu internetowego formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej.
 • Zawodnik może startować tylko w jednej drużynie. Zawodnik może startować tylko na jednej zmianie w jednej sztafecie.
 • Limit sztafet 30 drużyn

KLASYFIKACJE

 • W zawodach prowadzone są następujące klasyfikacje:
 • – męska (dla drużyn z mężczyznami w składzie);
 • – mieszana (tj. w której składzie reprezentowane są obie płci);
 • – kobiet (tj. w której składzie są wyłącznie panie)
 • Zwycięskie drużyny otrzymają trofea sportowe.

OPŁATY

 • Opłata startowa drużyny wynosi 60 zł.
 • Prośbę o wystawienie faktury prosimy kierować na adres wieslaw.paradowski@gmail.com
 • Faktury wystawiane są po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres.
 • Organizator nie wystawia faktur proforma. Opłata nie podlega zwrotowi.
 • Opłatę startowa wpłaca Kapitan Drużyny bezposredno podczas rejestracji z systemu payu.
  Prośbę o wystawienie faktury prosimy kierować na adres wieslaw.paradowski@gmail.com
 • Możliwość dokonywania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte z powodu wyczerpania się limitu miejsc.

ORGANIZACJA ZAWODÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane na piersiach.
 • Kolejność startu członków drużyny jest określona w zgłoszeniu.
 • Drużyna otrzymuje pałeczkę, którą w czasie biegu przekazują sobie kolejni biegnący zawodnicy.
 • Wejście zmieniającego zawodnika do strefy zmian następuje dopiero gdy do strefy zmian zbliża się zmieniany zawodnik.
 • Zawodnicy zobowiązani są do respektowania poleceń sędziów odpowiadających za organizację strefy zmian.
 • W strefie zmian zawodnik ma obowiązek wykonywania poleceń sędziego, w szczególności dotyczących miejsca oczekiwania na zmianę.
 • Zawodnik musi przejąć pałeczkę w strefie zmian.
 • Nieprzestrzeganie zasad dotyczących strefy zmian (nie stosowanie się do poleceń sędziego strefy zmian, przekazanie pałeczki poza strefą zmian i innych) prowadzi do dyskwalifikacji.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Partnerzy biegu

   

   

   

   

Zapisy

Zapisy do biegu na stronie http://www.kondycja.com.pl/startmeta/

Lista Startowa

Podgląd listy uczestników sztafety zamieszczony jest na portalu. Aby wejść na żądaną stronę prosimy kliknąć poniższy link:

https://www.kondycja.com.pl

Trasa biegu

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: