Jesteś tutaj:
O nas
czyli kim jesteśmy i co robimy

Dołącz do Kondycji

Wychodząc naprzeciw pytaniom o możliwości i zasadą przystąpienia do naszego Stowarzyszenia przedstawiamy podstawowe informacje. W przeciwieństwie do innych klubów czy grup biegowych posiadamy osobowość prawną w którym obowiązują pewne zasady określone przez STATUT Stowarzyszenia. Co cztery lata Walne zebranie członków Stowarzyszenia wybiera Zarząd, który koordynuje realizację celów statutowych.Chcesz przystąpić do nas i biegać razem z nami wydrukuj i wypełnij zamieszczoną

DEKLARACJĘ Kondycja

i prześlij skan na adres: biuro@kondycja.com.pl. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia „Kondycja” decyduje Zarząd stosowną uchwałą. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek niesystematycznego regulowania składki członkowskiej.

Składka członkowska umożliwia korzystanie z zajęć podanych w terminarzu. Plany treningowe i konsultacje za dodatkową odpłatnością.

Więcej informacji pod numerem tel. 604 466 206

Zarząd Stowarzyszenia Kondycja

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: