Jesteś tutaj:
10. Bieg św. Franciszka – Prażmów 2023

Archiwum kategorii: aktywnosci

10. Bieg św. Franciszka – Prażmów 2023

Gmina Prażmów oraz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja serdecznie zapraszają na Bieg św. Franciszka do Prażmowa, który odbędzie się w niedzielę 8 października 2023 r.

PROGRAM MINUTOWY

 • 13:30 – 14:00 Zapisy do Biegu Dzieci, Młodzieży i Głównego
 • 14:10 Start Biegu Dzieci 500 m rocznik 2014 i młodsi
 • 14:20 Start biegu Młodzieży 1500 m 2013-2012-2011-2010
 • 14:30 Start Biegu Głównego na 5km ur. 2011 i starsi
 • 14:30 bieg z Psem 5km wspólnie z biegiem Głównym, tylko i wyłącznie za zgodą organizatora
 • Zawodnik biorący udział w biegu z psem bierze pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobą trzecim podczas imprezy i zaświadcza, że pies posiada ważną książeczkę szczepień

Zapisy w dniu biegu !!!:
Limit 100 miejsc.
Bieg bez opłaty startowej

  REGULAMIN

 • Popularyzacja biegu jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywanie nowych jej
  zwolenników.
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Prażmów i okolic.
 • Integracja środowiska lokalnego i sportowego.
 • II ORGANIZATORZY

 • Gmina Prażmów
 • Współorganizatorzy:
 • Parafia w Prażmowie.
 • Wykonawca:
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe ,,Kondycja”
 • III TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się dnia 8 Października 2023 r. o godz. 14:30 w Prażmowie (tuż obok kościoła)
 • IV PROGRAM MINUTOWY

 • 13:30 – 14:00 Zapisy do biegów.
 • 14:10 Start Biegu Dzieci 500 m
 • 14:20 Start biegu Młodzieży 1500 m
 • 14:30 Start Biegu Głównego na 5 km. (bieg z psem wspólnie z biegiem Głównym, tylko i wyłącznie za zgodą organizatora )
 • V UCZESTNICTWO

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu 8.10.2023 w Biurze zawodów tuz obok Kościoła
  w Prażmowie.
 • W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 8.10.2023 r. ukończą 12 lat.
 • W biegu na 1500 m prawo startu mają dzieci ur. 2013-2012-2011-2010
 • W biegu na 500 m prawo startu mają dzieci ur. 2014 i młodsi.
 • Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszeniowej lub
  oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność.
 • W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w
  czasie trwania biegu jest ostateczna.
 • Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
  prawnych na uczestnictwo w biegu.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.
 • VI ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane w dniu biegu w godz. 13 30- 14 00
 • Organizator ustala łączny limit 80 osób / 500 m, 1500 m oraz 5 km.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu limitu.
 • VII BIURO ZAWODÓW

 • Biuro zawodów w godz. 13:30 – 14:00 tuz obok kościoła w Prażmowie obok linii
  startu.
 • VIII POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach będzie dokonywało Stowarzyszenie
  Kondycja za pośrednictwem elektronicznego stopera z drukarką.
 • Karta startowa powinna być umieszczona z przodu tak, aby była całkowicie widoczna.
 • IX KLASYFIKACJE

 • W biegach na 500 m, 1500 m i Głównym na 5 km m prowadzona będzie klasyfikacja K i M.
 • W biegu z Psem na 5 km bez podziału na kat. K i M.
 • X NAGRODY

 • We wszystkich biegach K i M zawodnicy otrzymują pamiątki z biegu.
 • XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i
  robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub
  w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według
  przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie
  zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków
  podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno
  przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia
  powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.
 • Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub
  podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej
  start.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 • Podczas crossu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia
  wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

20. Memoriał Lecha Abramowicza

17 września po raz 20 mogliśmy organizować Memoriał Lecha Abramowicza. Na starcie tradycyjnie stanęli zawodnicy, którzy mogli wziąć udział biegach na 300 m, 600 m biegu rodzinnym oraz w biegu Głównym na 3 km

Najlepsi z najlepszych na 20 edycji Memoriału Lecha Abramowicza

Bieg Główny 3 km

Kobiety Mężczyźni
1 Aleksandra Płocińska 12:06.6 1 Bartosz Kucharski 12:01.2
2 Joanna Makuch 12:28.4 2 Paweł Szczepański 12:01.13
3 Aleksandra Wąsowska 13:15.2 3 Bartek Kalinowski 12:05.7
4 Natalia Wróblewska 13:51.0 4 Tomasz Pałdyna 12:15.7
5 Katarzyna Kaszuba 16:18.6 5 Dominik Kiliańczyk 13:26.5
6 Weronika Pachnicka 16:29.3 6 Witold Dębecki 14:14.5
7 Anna Kazubska 23:25.0 7 Łukasz Kamiński 14:23.7
8 Magdalena Kazubska 24:50.2 8 Tomasz Kowalski 14:27.4
9 Korad Syrek 15:12.7
Maciej Mszyca 15:39.5
9 Jarosław Fukowski 16:48.4
10 Mateusz Kaszuba 17:19.1
11 Piotr Kalinowski 18:33.0
12 Dariusz Kazubski 23:58.5
13 Marcin Szczepański NW 28:50.0

Bieg Rodzinny 1 km

Mężczyżni Kobiety
1 Dominik Kiliańczyk 1 Anna Kazubska
2 Kacper Grudnik 2 Zuzanna Białek
3 Piotr Marciniak 3 Wiktoria Vasko

Bieg na 300 m

Mężczyżni Kobiety
1 Mikołaj Ziomek 1 Milena Madej
2 Franek Marciniak 2 Alicja Słowik
3 Jan Mszyca 3 Michalina Pływaczewska

15. Bieg Frog Race

  Wystartowaliśmy z zapisami do 14 edycji biegu Frog Race 2022, wracamy po pandemii już na całego !!!
  Zachęcamy, a w pakiecie standardowa koszulka, medal na mecie.
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: