Jesteś tutaj:
IV Memoriał Sławomira Rosłona w Piasecznie

IV Memoriał Sławomira Rosłona w Piasecznie

 

  REGULAMIN

  IV. Memoriał im. Sławomira Rosłona w lekkiej atletyce.

 • 1. Organizator:
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe „KONDYCJA”
  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie
  05- 500 ul. 1 Maja 16

 • 2. Termin i miejsce:
 • 05.06.2021 r. Stadion Miejski w Piasecznie ul. 1 Maja 16
  godz. 15:00 ( mityng) Otwarcie godz. 17.00 ( część memoriałowa)

 • 3. Patronat honorowy: Tomasz Majewski Prezes WMOZLA.
 • 4. Cel imprezy:
 • – Popularyzacja LA wśród mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego – Uczczenie pamięci Sławomira Rosłona – prekursora lekkoatletyki w gminie
  Piaseczno, działacza sportowego, wielokrotnie odznaczonego tytułem
  „Trener roku” przez PZLA.
  – Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez najprostszą formę ruchu,
  – Podniesienie wyników sportowych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, – Przedstawienie mieszkańcom Piaseczna czołowych zawodników Polski.

 • 5. Program zawodów:
 • K: 100 m, 200 m, 400m , 600 m LDK , 800 m, 1500 m, 5000 m, 3000 m (Bieg Masters). Zapisy i opłata www.kondycja.com.pl/startmeta/
  M: 100 m, 200 m , 400m , 800 m, 1000 m LDK , 1500 m, 5000 m, 3000 m (Bieg Masters). Zapisy i opłata www.kondycja.com.pl/startmeta/)

 • 6. Prawo startu mają zawodnicy ur. 2007 r. i starsi z klubów zrzeszonych w PZLA oraz zaproszeni zawodnicy z zagranicy i Polski.
 • 7. W konkurencjach biegowych będą rozegrane serie na czas.
 • 8. Zgłoszenia: obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń domtel-sport.pl w terminie do 31.05.2021 do godz. 12:00 UWAGA: Zgłaszanie i potwierdzanie poprzez STARTER PZLA jest obowiązkowe, a brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z list startowych. Dopisanie lub zmiana dystansu zawodnika w dniu biegu możliwa po opłaceniu startowego w wysokości 50 zł
 • 9. Organizator zastrzega weryfikację zgłoszeń.
 • 10. Opłata startowazostanie przekazana na cele statutowe Stowarzyszenie. Opłatę startową należy dokonać przed zawodami do 4.06.2021 r na nr konta: 46 1160 2202 0000 0001 2959 5565
  Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną po przesłaniu prośby i danych płatnika na adres e mail: biuro@kondycja.com.pl
 • 11. Opłata startowa zapisani Starter PZLA wynosi 20 zł od konkurencji zawodników z Mazowsza, a 30 zł zawodników spoza Mazowsza.
 • Zapisy zawodników bez licencji na Kondycja.com.pl/startmeta/ opłata wynosi 40 zł
 • 12. Koszty organizacyjne ponosi organizator. Pozostałe koszty ( nocleg, wyżywienie, przejazd) pozostają po stronie uczestników.
 • 13. Każdy startujący zawodnik musi być ubezpieczony oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Za powyższe odpowiadają kluby.
 • 14. Ostateczny program minutowy zostanie podany najpóźniej 03.06.2021 do godz. 20.00 na stronie DOMTEL-SPORT.PL, PZLA, WMOZLA
 • 15. Upominki oraz trofea sportowe dla zwycięzców danych konkurencji. Wysokość nagród może ulec zmianie.
 • 16. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • 17. Biuro zawodów: Stadion Miejski 05- 500 Piaseczno ul. 1 Maja 16
 • 18. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA
 • 19. Organizator rekomenduje uczestnikom noclegi w następujących hotelach:
 • ▪ DeSilva Piaseczno – ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno Telefon: 668 873 721
  ▪ La Musica Żabieniec – ul. Asfaltowa 27, 05-500 Piaseczno Telefon 22 737 03 26

 • 20. Wyrażenie zgody na udział w tych zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych organizatora tej imprezy. Dotyczy również przedstawienia relacji na stronie organizatora oraz przez media robiące relacje z imprezy jak i promujące następne mitingi tej rangi w kolejnych latach.
 • 21. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie zmianę powyższego regulaminu.
  Organizator ze względu na 6 torową bieżnię zastrzega weryfikację zgłoszeń oraz wyłączenia zapisów przed datą określoną w regulaminie.

  Memoriał odbędzie się wg obowiązujących w dniu zawodów przepisów i zasad dotyczących organizacji imprez sportowych (w tym lekkoatletycznych) w Polsce w następstwie pandemii COVID-19 wydanych przez Radę Ministrów i MKDN i Sportu. Za zapoznanie się i przestrzeganie tych zasad odpowiadają uczestnicy.

  Memoriał zorganizowano ze środków
  Gminy Piaseczno, Powiatu Piaseczyńskiego. Województwa

 • Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: