Jesteś tutaj:
II Memoriał Sławomira Rosłona w Piasecznie

II Memoriał Sławomira Rosłona w Piasecznie

 

  Stowarzyszenie Kondycja informuje, że w dniu 31.05 na stadionie miejskim w Piasecznie przy ulicy 1 Maja 16 ponownie zorganizowany zostanie Memoriał Sławomira Rosłona.
  Podobnie jak w roku ubiegłym każdy będzie mógł spróbować swoich sił na dystansie 5000 m (Bieg 5000 m Masters).

  REGULAMIN

  II Memoriał Sławomira Rosłona w lekkiej atletyce.

  1. Organizator:

  • Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe „KONDYCJA”
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie, 05- 500 ul. 1 Maja 16

  2. Termin i miejsce:

   31.05.2019 r. Stadion Miejski w Piasecznie ul. 1 Maja 16
   godz. 15:30 ( mityng) godz. 18.00 ( część memoriałowa)

  3. Patronat honorowy:

   Tomasz Majewski Prezes WMOZLA.

  4. Cel imprezy:

  • Popularyzacja LA wśród mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego
  • Uczczenie pamięci Sławomira Rosłona – prekursora lekkoatletyki w gminie Piaseczno, działacza sportowego, wielokrotnie odznaczonego tytułem „Trener roku” przez PZLA.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez najprostszą formę ruchu
  • Podniesienie wyników sportowych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego/li>
  • Przedstawienie mieszkańcom Piaseczna czołowych zawodników Polski/li>

  5. Program zawodów:

  • K: 100m, 200m, 400m, 600m LDK, 800m, 5000 m, skok w dal.
  • M: 100m, 200m, 800m, 1000m LDK, 1500m, 5000 m, skok w dal.
  • Ostateczny program minutowy zostanie podany najpóźniej 22.05.2019 do godz. 20.00 na stronie DOMTEL-SPORT.PL, PZLA, WMOZLA

  6. Prawo startu mają zawodnicy ur. 2006 r. i starsi z klubów zrzeszonych w PZLA oraz zaproszeni zawodnicy z zagranicy i Polski. (nie dotyczy biegów LDK)

  7. W konkurencjach biegowych będą rozegrane serie na czas.

  8. Zgłoszenia

  • Obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń domtel-sport.pl w terminie do 20.05.2019 do godz. 20:00 UWAGA: Zgłaszanie i potwierdzanie poprzez STARTER PZLA jest obowiązkowe, a brak potwierdzenia skutkuje skreśleniem z list startowych.
  • Zgłoszenia na bieg Masters 5 000 m www.kondycja.com.pl/startmeta/
  • Uczestnik biegu Masters odbierając nr startowy w biurze zawodów oświadcza
   Niniejszym oświadczam, że:
   – znam Regulamin, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
   – jestem zdolny do udziału i nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne/lekarskie.
   – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora zgodnie z regulaminem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  • Organizator zastrzega weryfikację zgłoszeń.
  • Opłata startowa: dotyczy tylko biegu na 5000 m Mastes
  • Koszty organizacyjne ponosi organizator. Pozostałe koszty ( nocleg, wyżywienie, przejazd) pozostają po stronie uczestników.
  • Każdy startujący zawodnik musi być ubezpieczony oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Za powyższe odpowiadają kluby. Zawodnicy startują w numerach organizatora.
  • Nagrody rzeczowe oraz trofea sportowe dla pierwszych trzech zawodników danych konkurencji. Wysokość nagród może ulec zmianie.
  • Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  • Zawodnik ma prawo startu max 2 konkurencjach.
  • Biuro zawodów w sali gimnastycznej budynku głównego czynne w dniu zawodów od godz. 13.00.
  • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA
  • Kontakt do organizatora: Wiesław Paradowski tel. 608 320 626, informacja o noclegach j.w.
  • Wyrażenie zgody na udział w tych zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych organizatora tej imprezy. Dotyczy również przedstawienia relacji na stronie organizatora oraz przez media robiące relacje z imprezy jak i promujące następne mitingi tej rangi w kolejnych latach.
  • Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu.
  • Organizator ze względu na 6 torową bieżnię zastrzega weryfikację zgłoszeń.

  9. Memoriał zorganizowano ze środków Gminy Piaseczno, Powiatu Piaseczyńskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: