Jesteś tutaj:
Przełajowe Mistrzostwa Polski.

Archiwum kategorii: starty

Przełajowe Mistrzostwa Polski.

  91 Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych w Olszynie kończymy z dobrymi humorami 😄
  Poprawione rezultaty sprzed roku, dwa debiuty na zawodach tej rangi. Możemy być naprawdę zadowoleni 😎
  5 miejsce Aleksandry Płocińskiej w biegu seniorek na 4 kilometry
  6 i 14 miejsce Janka Mordela i Piotrka Szczepańskiego na 6 km juniorów
  20 miejsce Bartka Kucharskiego na krótszym dystansie 3 kilometrów w tej samej kategorii wiekowej.
  40 i 42 miejsce Adriana Peca i Dawida Szymańskiego w najliczniej obsadzonym biegu dzisiejszych zawodów, czyli 3 kilometrów juniorów młodszych.
  Wszystkim serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i dalej ciężko pracujemy już na wyniki w sezonie letnim 💪🏃‍♂️


Regulamin 7.MSR

  REGULAMIN

 • 7. Memoriał im. Sławomira Rosłona w lekkiej atletyce.
 • Organizator: Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe „KONDYCJA”
  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie
  1.Termin i miejsce: 09.06.2024 r. Stadion Miejski w Piasecznie ul. 1 Maja 16
  godz. 14:00 ( mityng) Otwarcie godz. 16.00 ( część memoriałowa)
  Biuro zawodów: Stadion Miejski od godz. 13 00
  2. Patronat honorowy: Tomasz Majewski Prezes WMOZLA.
  3. Cel imprezy:
  – Popularyzacja LA wśród mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego – Uczczenie pamięci
  Sławomira Rosłona – prekursora lekkoatletyki w gminie Piaseczno, działacza sportowego,
  wielokrotnie odznaczonego tytułem
  „Trener roku” przez PZLA.
  – Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez najprostszą formę ruchu,
  – Podniesienie wyników sportowych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
  4. Program zawodów:
  K: 100 m, 200 m, 400m , 600 m LDK , 800 m, 1500 m,
  M: 100 m, 200 m , 400m , 800 m, 1000 m LDK , 1500 m, + 5000 m+ 5000 m Masters
  Obowiązują numery klubowe z wyjątkiem 800 m K i M i Bieg Masters.
  Organizator przewiduje Nagrody Finansowe w biegu Memoriałowym: 800 m

  Prawo startu mają zawodnicy ur. 2010 r. i starsi z klubów zrzeszonych w PZLA posiadających
  aktualna licencję oraz zaproszeni zawodnicy z zagranicy i Polski.
  W konkurencjach biegowych będą rozegrane serie na czas.
  5. Zgłoszenia: obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń domtel-sport.pl
  Zgłoszenia do 6.06.2024 do godz. 12:00
  Potwierdzenie tokenem do 7.06.2024 do godziny 18:00
  UWAGA: Zgłaszanie i potwierdzanie poprzez STARTER PZLA jest obowiązkowe, a brak
  potwierdzenia skutkuje skreśleniem z list startowych. Dopisanie lub zmiana dystansu
  zawodnika w dniu biegu możliwa po opłaceniu startowego w wysokości 50 zł (Bramka-biuro
  zawodów).
  Organizator zastrzega weryfikację zgłoszeń.
  6. Opłata startowa: Opłatę startową należy dokonać przed zawodami na nr konta:
  46 1160 2202 0000 0001 2959 5565
  Faktury będą przesyłane drogą elektroniczną po przesłaniu prośby i danych płatnika na adres
  e mail: biuro@kondycja.com.pl
  Opłata startowa wynosi 30 zł i 50 zł Bieg Masters bez licencji. od konkurencji. Potwierdzenie tokenem do dnia
  7.06.2024 do godz. 18 00. Udział potwierdzony przez TOKEN (działania – TAK oraz
  BRAK – razy ilość osobo startów to suma kosztów).
  Koszty organizacyjne ponosi organizator. Pozostałe koszty ( nocleg, wyżywienie, przejazd)
  pozostają po stronie uczestników.
  Każdy startujący zawodnik musi być ubezpieczony oraz posiadać aktualne badania
  lekarskie. Za powyższe odpowiadają kluby.
  Ostateczny program minutowy zostanie podany najpóźniej 08.06.2024 do godz. 20.00 na
  stronie DOMTEL-SPORT.PL, PZLA, WMOZLA
  Upominki oraz trofea sportowe dla zwycięzców danych konkurencji.
  Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA
  Organizator rekomenduje uczestnikom noclegi w następujących hotelach:
  ▪ DeSilva Piaseczno – ul. Puławska 42, 05-500 Piaseczno Telefon: 668 873 721
  ▪ La Musica Żabieniec – ul. Asfaltowa 27, 05-500 Piaseczno Telefon 22 737 03 26
  Wyrażenie zgody na udział w tych zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
  wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych organizatora
  tej imprezy. Dotyczy również przedstawienia relacji na stronie organizatora oraz przez
  media robiące relacje z imprezy jak i promujące następne mitingi tej rangi w kolejnych
  latach.
  Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie zmianę powyższego regulaminu.
  Organizator ze względu na 6 torową bieżnię zastrzega weryfikację zgłoszeń oraz
  wyłączenia zapisów przed datą określoną w regulaminie.
  Memoriał zorganizowano ze środków
  Gminy Piaseczno Powiatu Piaseczyńskiego. Województwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: