Jesteś tutaj:
O nas
czyli kim jesteśmy i co robimy

Cele, misja – test

jakiś tytuł jakby trzeba było

Sport jest naszą pasją, którą chcielibyśmy zainteresować jak najwięcej osób, bez względu na wiek i status społeczny.

Wspólnie możemy sprawić, że zaczniemy bardziej dbać o nasze zdrowie i kondycję fizyczną. Pragniemy, aby znaczenie sportu ciągle rosło, a wraz z nim grono zainteresowanych osób.

Chcemy, aby sport był sposobem na spędzanie wolnego czasu, realizowanie własnych pasji życiowych oraz dróg rozwoju osobistego.

Misją Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego Kondycja jest stwarzanie dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym dogodnych warunków do uprawiania sportu i dbania o swoją sprawność fizyczna i zdrowie.
Dbałość o podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży oraz wychowanie jej w duchu czystej sportowej rywalizacji.

Merytoryczne wsparcie i opieka nad środowiskiem biegaczy amatorów, również poprzez reprezentowanie ich potrzeb wobec władz różnego szczebla.

Cele działania Stowarzyszenia Rekreacyjno Sportowego Kondycja, głównym celem naszego stowarzyszenia jest upowszechniania i popularyzacja szeroko rozumianej aktywności sportowej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • Czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym regionu
  • Wyszukiwanie talentów lekkoatletycznych wśród młodzieży i wspieranie ich rozwoju sportowego;

  • Szkolenie zawodników w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach zaawansowania;

  • Propagowanie biegania oraz nordic walking wśród mieszkańców, jako elementu zdrowego stylu życia,

  • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: